Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni

Calitate de asigurat

Calitate de asigurat

Legea 95/2006 pentru reforma în domeniul sănătăţii (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) prevede  :

 

ART. 222

(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:

  1. toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
  2. cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
  3. cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
  4. persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;
  5. pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

 

Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni

este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, ce are ca scop asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi paleative) şi asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
Contact
Cont Pacient
Site Vechi
envelopephone-handsetphonemapcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram